Våre referanserReferanser takst :

EE Invest AS

«Takseringa fungerte svært greit og taksten var både oversiktlig, informativ og fortalte noko om marknadsverdien for eigedommane. Vi vil kunne anbefale Nordfjord Takst Consulting til taksering av næringseigedommar.» - Daglig leder Ove Kjøllesdal

www.eidelektro.no

Vest Industrivask AS

«Vi har brukt dere til å taksere forretningsbygg og bolig, og vi er godt fornøyd med profesjonell utførsel av takseringsjobbene. Vi har full tillit til deg og ditt team, og kommer til å bruke dere igjen.» - Daglig Leder Vidar Hagen

www.vest-industrivask.no

Takstsentralen AS

«Vi kan med dette bekrefte at vi bruker Nordfjord Takst & Consulting som hovedsamarbeidspartner på Næringstakster på Vestlandet nord for Bergen, i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal. Vi er meget fornøyd med arbeidet som er utført. Daglig leder, Takstingeniør Jon-Aage Bjørnholt, er alltid imøtekommende og leverer gjennomgående korrekte, veldokumenterte og godt begrunnede næringstakster. Vi kommer til å fortsette samarbeidet i årene fremover.» - Daglig Leder Takstsentralen, Jørn Brath

www.takstsentralen.com

Ulstein Marine Technology AS

«Ulmatec har benyttet Nordfjord Takst til taksering av en rekke av våre eiendommer i den senere tid, og er tilfreds med den profesjonelle gjennomføringen og kompetente vurderingen av våre eiendommers verdi.» - Director Buisness Developement Håvard Myrene

www.ulmatec.no

UNU AS

www.unu-as.no

Bogerud gruppen

www.bogerud.no

Skreddarhuset

www.skreddarhuset.no

Sætren eiendom
Referanser prosjekt :


Roger Oppedal har lang erfaring som byggherreombud med det økonomiske ansvaret, utlysing på anbud, kontraktskriving og prosjektledelse. Noen prosjekter som Oppedal har hatt ansvaret for som prosjektleder i Eid kommune:


• Bustadsosial handlingsplan, utarbeidet utlysing, kontraktskriving og oppfølging. Flere boligprosjekter fra 3 til 9 mill.


• Utbygging Haugen skole 12,5 mill.


• Golvsengane barnehage 45 mill.


• Golvsengane boligfelt, infrastruktur med fjordvarme og gass. 22 mill.


• Nordfjordeid skole to nye klasserom og lærerarbeidsplasser 20 mill.


• Operahuset Nordfjord, kino og bibliotek. Kommunalt budsjett 72 mill. (samarbeidsprosjekt med fylkeskommunen som brukte 100 mill. i samme prosjekt).


• Rockescene Gymmen 4 mill.
Referanser arkitekt :