Kunde

Referanser

EE Invest AS

«Takseringa fungerte svært greit og taksten var både oversiktlig, informativ og fortalte noko om marknadsverdien for eigedommane.
Vi vil kunne anbefale Nordfjord Takst Consulting til taksering av næringseigedommar.»

- Daglig leder Ove Kjøllesdal

Vest Industrivask AS

«Vi har brukt dere til å taksere forretningsbygg og bolig, og vi er godt fornøyd med profesjonell utførsel av takseringsjobbene.
Vi har full tillit til deg og ditt team, og kommer til å bruke dere igjen.»

- Daglig Leder Vidar Hagen

Takstsentralen AS

«Vi kan med dette bekrefte at vi bruker Nordfjord Takst & Consulting som hovedsamarbeidspartner på Næringstakster på Vestlandet nord for Bergen, i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal.
Vi er meget fornøyd med arbeidet som er utført.
Daglig leder, Takstingeniør Jon-Aage Bjørnholt, er alltid imøtekommende og leverer gjennomgående korrekte, veldokumenterte og godt begrunnede næringstakster.
Vi kommer til å fortsette samarbeidet i årene fremover.»

- Daglig Leder Takstsentralen, Jørn Brath

Ulstein Marine Technology AS

«Ulmatec har benyttet Nordfjord Takst til taksering av en rekke av våre eiendommer i den senere tid, og er tilfreds med den profesjonelle gjennomføringen og kompetente vurderingen av våre eiendommers verdi.»

- Director Buisness Developement Håvard Myrene

Andre Kunder

UNU AS

...

Bogerud Gruppen

...

Skreddarhuset AS

...

Sætren Eiendom AS

...