Tjenester

Takst til bolig/fritidseiendom/tomt/mindre næringseiendommer 
Landbrukstakst 
Løsøretakst 
Skade 
Reklamasjon 
Skjønn 
Naturskade gjennom Norsk Naturskadepool 
Boligsalgsrapport/Tilstandsanalyse

Vi utfører også:
Prosjektering 
Byggesøknader 
Tegning 
Byggeledelse 
Trykktesting av boliger 
Uavhengig kontroll og termofotografering 


Mer om tjenestene og priser under.

Priser

Vi gir NITO medlemmer 10% rabatt på våre tjenester.
Prisene under er inkludert merverdiavgift. 


- Verdivurdering kr 3500 (benyttes til bank/finans)

- Verditakst kr 8000 (benyttes til salg)

- Forhåndstakst fra kr 8500 (benyttes til takst av planlagt arbeid)

- Landbrukstakst fra kr 11 500 (benyttes til salg)

- Boligsalgsrapport fra kr 15 000 (benyttes til salg)

- Boligsalgsrapport med takst fra kr 16500 (benyttes til salg)

- Uavhengig kontroll fra kr 14 500 (benyttes til nyoppførte boliger og flermannsboliger)


Næringseiendommer og andre oppdrag etter avtalt pris.
Kjøretid og kommunale gebyrer kommer i tillegg til nevnte priser.
Ta kontakt for pris på andre oppdrag.